Flexibelt blad som lägger en konvex- eller konkav spackelsträng, dvs man minimerar slipningen. – Embo Produkt Beskrivning Flexibelt blad som lägger en konvex- eller konkav spackelsträng, dvs man minimerar slipningen.
0.00 kr